Amenzi utilizare software fără licență pentru persoane juridice și persoane fizice

29 Jun 2015

Amenzi utilizare software fără licență pentru persoane juridice și persoane fizice

CE RISCĂ PERSOANELE JURIDICE

Codul Penal – modificat prin Legea nr. 278 din 2006

 • Pedeapsa principală: amendă de la 5.000 RON la 600.000 RON.
 • Pedepsele complementare (cumulativ cu amenda):
  • dizolvarea persoanei juridice;
  • suspendarea activităţii pe o durată de la 3 luni la 1 an;
  • închiderea unor puncte de lucru pe o durată de la 3 luni la 3 ani;
  • interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la unu la 3 ani;
  • afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare.

Extras Cod Penal

“Art. 531: Felurile pedepselor aplicabile persoanei juridice

 1. Pedepsele sunt principale si complementare.
 2. Pedeapsa principala este amenda de la 2.500 lei la 2.000.000 lei.
 3. Pedepsele complementare sunt:
  a) dizolvarea persoanei juridice;
  b) suspendarea activitatii persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la un an sau suspendarea uneia dintre activitatile persoanei juridice în legatura cu care s-a savârsit infractiunea pe o durata de la 3 luni la 3 ani;
  c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la 3 ani;
  d) interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice pe o durata de la unu la 3 ani;
  e) afisarea sau difuzarea hotarârii de condamnare.

Art. 532: Aplicarea si executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice

 1. Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci când instanta constata ca, fata de natura si gravitatea infractiunii, precum si fata de împrejurarile în care a fost savârsita, aceste pedepse sunt necesare.
 2. Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie când legea prevede aceasta pedeapsa.
 3. Pedepsele complementare prevazute în art. 531 alin. 3 lit. b)-e) se pot aplica în mod cumulativ.
 4. Executarea pedepselor complementare începe dupa ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare.“

CAPITOLUL IV1: Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Art. 711: Conţinutul pedepsei amenzii

 1. Pedeapsa amenzii constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească.
 2. Când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită de persoana fizică pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani sau amenda, minimul special al amenzii pentru persoana juridică este de 5.000 lei, iar maximul special al amenzii este de 600.000 lei.
 3. Când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită de persoana fizică pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, minimul special al amenzii pentru persoana juridică este de 10.000 lei, iar maximul special al amenzii este de 900.000 lei.

CE RISCĂ PERSOANELE FIZICE

Legea Drepturilor de Autor si Codul Penal

 • Legea nr. 8/1996
  • Legea nr. 285/2004
  • OUG nr. 123/2005
  • Legea nr. 329/2006
 • Pedepse pentru persoane fizice
  • Amenzi penale 500 – 30.000 RON
  • Închisoare 1 – 4 ani (pentru instalare) si 3-12 ani (pentru comercializare)
  • Despăgubiri civile triple

Extras Legea 8/1996:

“Art. 139

 1. Titularii drepturilor recunoscute si protejate prin prezenta lege pot solicita instantelor de judecata sau altor organisme competente, dupa caz, recunoasterea drepturilor lor si constatarea încalcarii acestora si pot pretinde acordarea de despagubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. Aceleasi solicitari pot fi formulate în numele si pentru titularii de drepturi de catre organismele de gestiune, de catre asociatiile de combatere a pirateriei sau de catre persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege, conform mandatului acordat în acest sens. Când o actiune a fost pornita de titular, persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege pot sa intervina în proces, solicitând repararea prejudiciului ce le-a fost cauzat.
 2. La stabilirea despagubirilor instanta de judecata ia în considerare:
  a) fie criterii cum ar fi consecintele economice negative, în special câstigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de faptuitor si, atunci când este cazul, alte elemente în afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului;
  b) fie acordarea de despagubiri reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite, în cazul în care nu se pot aplica criteriile mentionate la lit.

Art. 1396

(2)Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda oferirea, distribuirea, detinerea ori depozitarea sau transportul, în scopul distribuirii de marfuri-pirat, precum si detinerea acestora în scopul utilizarii prin comunicare publica la punctele de lucru ale persoanelor juridice.
(3)În cazul în care faptele prevazute la alin. (1) si (2) sunt savârsite în scop comercial, acestea se sanctioneaza cu închisoare de la 3 ani la 12 ani.
(10)Scopul comercial se prezuma daca marfa pirat este identificata la sediul, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de operatorii economici care au în obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, închirierea, depozitarea sau transportul de produse purtatoare de drepturi de autor ori de drepturi conexe.

Art. 1399

Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator în oricare dintre urmatoarele modalitati: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere în retea interna. “

Atentionare: Art 1399 (instalarea) se aplica in concurs cu 1396 al 3 (distribuirea) in cazul hard-disk loadingului!

Extras Cod Penal:

“Art. 63: Stabilirea amenzii

(3)Când legea prevede pedeapsa amenzii fara a-i arata limitele, alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult un an, minimul special al amenzii este de 300 lei si maximul special de 15.000 lei, iar când prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de un an, minimul special este de 500 lei si maximul special de 30.000 lei.”

DataFort Cloud

DataFort pregătește un serviciu de Cloud care va putea fi contractat fie ca SAS fie ca implementare pe mașini proprii prin care veți putea beneficia online, fără să mai instalați niciun program, de unelte de tip office web based, file sharing, client e-mail, calendar și totul sincronizat între dumneavoastră și întreaga firmă. Vom reveni cu detalii în curând.