Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în priviința prelucrării datelor cu caracter personal

15 Nov 2017

Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în priviința prelucrării datelor cu caracter personal

November 15, 2017Știri și articole

Au fost publicate actele normative privind protecţia persoanelor fizice în priviința prelucrării datelor cu caracter personal la nivelul Uniunii Europene:

  • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
  • Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

Regulamentul (UE) 2016/679 actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE care își va înceta aplicabilitatea.

Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016 și va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018.

Vă recomandăm să parcurgeți:

În cadrul Plenarei din luna octombrie 2017 a Grupului de Lucru Art. 29, în vederea asigurării unei aplicări armonizate a Regulamentului General privind Protecția Datelor începând cu data de 25 mai 2018, a fost adoptată forma finală a Ghidului privind Evaluarea de impact asupra protecției datelor.